pátek 30. prosince 2011

Odborníci, Matematika a Učíme se hrou

Pomůcky jsem objednala od Moniky z nového  e-shopu

Jde o dva pracovní sešity Učíme se hrou. První je Veselé hry s obrázky a tvary, je určen pro děti od 4let.

A druhý je Už umím určit čas! Psané pro děti od 5let, ale myslím, že pro 4letáky v pohodě.

Dále jsem objednala dvě společenské hry - Matematika a Odborníci.


Odborníci obsahují:
16ks puzzle, které je složeno ze tří částí

70 ks menších kartiček

42ks kartiček klasického pexesa

Hra má několik herních možností:
Poskládej: Hra pro hráče s 16 velkými dělenými kartami. Rodič vybere dvě velké dělené karty a jejich části promíchá. Dítě potom dostane za úkol tyto karty správně poskládat. Rodič pak vybere další dvě karty a hra pokračuje dál výše uvedeným způsobem.

Hledej a slož: Hra pro dva až tři hráče se 16 velkými dělenými kartami a se 70 menšími kartičkami. Rodič dá dítěti úkol, aby vyhledalo a správně složilo 3 části některé velké dělené karty. Například mezi všemi 48 díly vekých dělených karet má dítě za úkol vyhledat 3 díly karty kominíka a správně je složit. Potom má dítě mezi 70 menšími kartami vyhledat 2 karty (pokud dítě chce, může vyhledat 3 karty), na kterých jsou zobrazené předměty související s činností kominíka. Pak rodič určí dítěti další velkou dělenou kartu a hra pokračuje dál výše uvedeným způsobem.

Hledej: Hra pro dva až tři hráče se 70 malými kartami. Rodič dá dítěti úkol vyhledat kartičky s obrázkem určitého předmětu, například kartičku s obrázkem lyží. Dítě má kartičku správně vyhledat a potom odpovídá na různé otázky rodiče související s předmětem zobrazeným na kartičce. Například kdy se používají lyže, kdo je používá atd. Potom dá rodič dítěti za úkol vyhledat kartičku s obrázkem dalšího předmětu a hra pokračuje dál výše uvedeným způsobem.

Předměty: Hra pro dva až tři hráče se 70 menšími kartami. Rodič dá dítěti za úkol vyhledat dvě karty s obrázky předmětů, které jsou potřeba k určité činnosti, například k šití. Dítě má karty správně vyhledat a potom odpovídat na různé otázky rodiče související se šitím. Například co se používá k šití, jaké oděvy se dají ušít atd. Pak dá rodič dítěti úkol vyhledat další dvě karty související s jinou činností a hra pokračuje dál výše uvedeným způsobem.

Pexeso: asi každý pravidla hry zná :)

Matematika, obsahuje stejné díly jako předchozí hra:Pravidla hry:
Poskládej: Hra pro dva hráče s 36 velkými dělenými kartami. Rodič vybere čtyři dělené karty, jejich části promíchá a dítě je má správně složit. Potom rodič vybere další čtyři dělené karty a hra pokračuje výše uvedeným způsobem. Rodič také může dávat dětem různé úkoly, kteřé řeší vyhledáním správných částí karet a jejich složením. Například dítě má úkol najít  mezi kartami části karty se třemi jahůdkami a kartu správně složit atd.

Čísla: Hra pro dva až tři hráče se 70 menšími kartami. Děti dostávají různé úlohy, jejichž výsledkem je skládání čísel z jednotlivých číslic. Například dítě dostane úkol složit z kartiček číslo 17. V tomto případě dítě k sobě uloží dvě kartičky s číslicemi 1 a 7 atd. Případně dítě má za úkol správně složit řadu ze čtyř až pěti kartiček. Například 1,2,3,4 anebo 2,3,4,5 atd.

Matematika: Hra pro dva hráče se 70 menšími kartami. Dítě dostane za úkol řešit jednoduché příklady složené z menších kartiček. Například: 1 + 7 = (?). V tomto případě dítě položí za znaménko = kartičku s číslem 8. Případně dvě jahody plus tři jahody rovná se pět jahod atd.

Pexeso: všichni známe :)

Všechny tyto pomůcky obsahují hodně muziky za málo peněz :)

1 komentář:

  1. Tyhle hry jsou opravdu hodně muziky za málo peněz:-) Počítání jsme s Járou využili hodně při strukturovaných úkolech a různém přiřazování
    Ad ty pracovní sešity - je jich celá řada. Mně se líbí, že z některých dílů jdou lehce udělat strukturované úkoly, mít je dřív, tak je určitě ke struktuře využiju:-)Fakt ale je, že Péťa to nepotřebuje. je to šikula!

    OdpovědětVymazat