pátek 14. listopadu 2014

Řeč 7 let

Po dlouhé době video, jak na tom teď jsme s řečí. Vidíte, že pokroky ve výslovnosti od šestého roku žádné výrazné nejsou, stále nejvíce sykavky (které ani neslyší) a R a Ř, které teda slyší, jen neumí všude říct.

video zde

úterý 5. srpna 2014

Tak jde čas...

Tak jsem se rozhodla, že je čas, abych taky napsala, jak válčíme :) S údivem jsem zjistila, že poslední příspěvek jsem dala v únoru, krátce po návštěvě Dr. Krejčířové.... a co je nového?

Největší pokrok udělal P. sociálně - jak předpovídala Dr. Krejčířová, jakmile zjistil, že už mu okolí rozumí, začal mluvit i s cizími dospělými i s dětmi. Do dětské skupiny už se zapojí celkem bez problémů, je sice úzkostnější, ale už to není jako předtím. To byla moje největší obava, která se opravdu rovná a věřím, že s odkladem, kdy bude ve třídě nejstarší, bude sociálně s dětmi srovnaný.

Co se týče řeči, tam už to jde velmi pomalu. Mluví normálně, k věku, bez agramatismů, velké problémy jsou stále ve výslovnosti - největší oříšek jsou sykavky, měkčení už celkem pěkně dotahuje, dokonce i R, Ř nemá vůbec.

Jinak bych řekla, že z mého mimonka je už celkem standardní dítě :) ano - má svoje chvilky, ale které dítě nemá? :)

Nevím, zda má smysl dál pokračovat v blogu...jestli ho vůbec ještě někdo čte...informace chci na webu nechat pro maminky, které jsou teprve na začátku...upřímně, po tolika letech boje s VD moje nadšení hodně ochladlo, začla jsem se víc věnovat taky sobě....

pátek 7. února 2014

Zpráva z 8. vyšetření u Dr. Krejčířové

Chlapec - 6,3 let

Při vyšetření se přiměřeně přizpůsobil situaci, kterou již zná z předchozích setkání, ochotně navázal sociální kontakt a po celou dobu se snažil aktivně spolupracovat. V cizím prostředí je ovšem chlapec stále hodně nejistý a vnitřně inhibovaný a většinu doby proto vyžaduje poněkud vyšší míru podpory a povzbuzení, zjevně pozitivně je motivován úspěchem a oceněním. Mimo výkonovou situaci byl poněkud spontánnější, bez neklidu či jiných abnormních projevů v chování.

Aktuální intelektové výkony plně odpovídají věku, s mírnou převahou v oblasti neverbální, současně chlapcova výkonnost kolísá i v důsledku vnitřní tenze. Věku plně odpovídající (až nadprůměrné) jsou jeho schopnosti vizuoprostorové (konstruktivní dovednosti, prostorová představivost), schopnost verbálního i neverbálního usuzování i bazální dovednosti paměťové jsou adekvátní věku. Jemná motoriky ruky bez kvalitativních abnormit, grafické projevy jsou percepčně přiměřeně zpracované, ale se známkami lehčí vizuomotorické dyskoordinace. V řeči v anamnéze závažně opožděný vývoj zejména ve složce expresivní, v současnosti již rozsah slovní zásoby odpovídá věkové normě a chlapec spontánně dokáže tvořit dlouhé věty i souvětí, v kontaktu je však často nejistý a tedy i verbálně inhibovaný. Porozumění řeči bez specifických obtíží.

Od minulého vyšetření vývoj velmi dobře postupuje a dochází k dalšímu vyrovnávání dřívějších vývojových nerovnoměrností, současně je chlapec opět i poněkud uvolněnější a spontánnější. Navštěvuje MŠ (třída logopedická), kde je dobře adaptován, zcela bez behaviorálních obtíží.

Závěr: Residuální obraz expresivní vývojové dysfázie u chlapce s celkově velmi dobrou (v dílčích dovednostech až nadprůměrnou) intelektovou kapacitou. V chování mírně inhibovaný - nejistý, ale ochotně spolupracující, bez kvalitativních abnormit, adekvátní schopnosti sociointerakční.

Navštěvuje MŠ - třída logopedická, dobře adaptován. Vzhledem k residuálním projevům řečové poruchy a celkové sociální nezralosti a inhibici doporučuji v příštím školním roce ještě odklad školní docházky a pokračování v cílené předškolní přípravě v rámci stávající školky mateřské. Prioritou individuálně stimulačně edukačního programu zůstává hlavně systematická péče logopedická a další podpora jeho samostatnosti a posilování jeho vlastní sebedůvěry a sebejistoty.

úterý 15. října 2013

neděle 1. září 2013

Projekt snu

Naše občanske sdružení se zapojilo do projektu snu. Jde o ziskani peněz na pomucky pro děti s vývojovou dysfázií. Hlasovat mužete každý den až do 20. Října. Za všechny hlasy děkujeme!!!

Hlasovat muzete zde


čtvrtek 22. srpna 2013

Jak jsme se měli a co jsme dělali o prázdninách :)

Skoro dva měsíce jsem na blog nepřispěla ani čárkou, nějak nebyl čas :) Prázdniny byly ve znaku rozvíjení sociálna, tudíž jsme hodně jezdili na návštěvy, chodili do dětského kolektivu , měli jsme týden příměstského táboru a chodili do herniček.

Hned na začátku jsme měli malý sraz z poruch komunikace, 4 dny v Jeseníkách - děti si to perfektně užily. Na začátku srpna jsme absolvovali příměstský tábor, kde jsem byla jako jedna z vedoucích. Měla jsem z toho strach, ale P. to zvládnul naprosto skvěle.Sociálně se opravdu hodně posunul, s dětmi už mluví - není to samozřejmě nějaká rozsáhlá konverzace, ale na to, že s dětmi odmítal mluvit skoro úplně, tak je to ted mnohem lepší. Do skupiny 4,5letých dětí zapadal suprově, samozřejmě pak ve vědomostech nebo pochopení pravidel atd. bylo vidět, že je starší a že je už někde jinde, ale sociálně se mezi dětmi tohoto věku v pohodě ztratí :)

Co se týče "práce", tak jsme to nijak nepřeháněli, byli jsme párkrát na logo tady u nás a 2x u Dr. Baslíka, chodili jsme na ergo a občas něco dělali doma. Dávala jsem P. (i sobě :DDD) poměrně oddech. Od září to bude náročné, nastupuju na plný úvazek do práce, začínám studovat první ročník Předškolní a mimoškolní pedagogiky, a hlavně nás mimo logopedie a erga čeká taky neurovývojová terapie a nápravný grafomotorický kurz Maxík. Samozřejmě vše v Praze za nemalé peníze :P

Co se týče řeči, tak ted už takové pokroky nejsou, mluví v podstatě úplně normálně, ale s velkou patlavostí. Takže ted už je priorita vyloženě fixování hlásek a správné výslovnosti. Jinak je VD kompenzovaná.

Chci se omluvit, že ted už to nebude s blogem jako dřív (to jste si určitě všimli), není opravdu tolik času se tomu věnovat jako dřív. Navíc u nás už žádné výrazné pokroky nejsou, VD je opravdu kompenzovaná, takže mimo těch terapií toho doma už moc dělat nebudeme. Ono to příjde pak se školou, kdy je možné, že opět budu přispívat hodně často - co se týče případných dys apod, momentálně není moc "materiálu" k psaní :)

Přidávám pár fotek z tábora :)