čtvrtek 22. září 2011

Artikulační cvičení

Ve školce jsem dostala materiál k tomu, jak procvičovat mluvidla. Docela se mi to líbí, tak to dám sem.

Předpokladem správné výslovnosti je rozvinutá motorika mluvidel a její připravenost realizovat jemné pohyby při výslovnosti jednotlivých hlásek. Proces mluvení můžeme chápat jako mechanický akt. Jde o velmi precizně koordinovaný proces jemné motoriky řečového aparátu. Jednotlivá cvičení motoriky mluvidel zdokonalují pohyblivost a propriocepci (koordinaci) mluvidel. Cvičení provádíme zásadně jako podpůrná, jako hru, nikoliv s cílem dosáhnout samotného ideálního motorického výkonu. Velmi důležitou roli zde hraje i zraková percepce.

Děti se učí napodobovat velikost čelistního úhlu, tvar rtů, pohyb a polohu jazyka a podobně. Zde je nutné, aby byla zajištěna zraková kontrola v zrcadle. Často jsou velká zrcadla umístěna přímo ve třídách MŠ. Děti mohou provádět cvičení kolektivně, vzájemně se při nich pozorovat a tím se stává tato aktivita zábavnější.

Nabídka činností:


Cvičení na polohování a pohyblivost jazyka:
- Houpačka 1:

  • ústa široce otevřená, špička vypláznutého jazyka se ohýbá nahoru a dolů (jazyk se houpe)
- Mlsná kočka

  • vypláznutý jazyk krouživým pohybem olizuje dolní a horní ret
- Stěrače auta

  • jazyk olizuje horní ret zprava doleva a zpět
- Sekačka

  • otevřená ústa, vypláznutý jazyk se pohybuje v koutcích vpravo, vlevo (hodiny)
- Čertík

  • při otevřených ústech drnká jazyk o rty (blblblblblbl)
- Korýtko

  • ohnutí vypláznutého jazyka do tvaru korýtka, trubičky
- Mlsoun

  • vyplazování jazyka v rychlejším tempu
- Dlouhý jazyk

  • vypláznutí jazyka
- Houpačka 2.

  • houpání vypláznutého jazyka zprava doleva
- Lízátko

  • položení lízátka vpravo, vlevo, nahoru a dolů od rtů a dotýkání se ho jazykem

Žádné komentáře:

Okomentovat