čtvrtek 28. dubna 2011

Logopedie 28.4.

Opět nic nového, ted to asi bude hodně dlouhou dobu pořád o tom samém - pilovat výslovnost hlásek a zlepšovat plynulost řeči. Příští týden budeme mít volno, logopedka jede s dcerou do lázní na týden, takže na ten další týden jsme objednani 2x.

Přidávám návod, jak trénovat hlásku V


HLÁSKA V
Ve většině případů zaměňují děti hlásku V za hlásku B. (bana místo vana, boda místo voda). Při
vyvozování hlásky V dbejte na to, aby dítě položilo horní řezáky na spodní ret, poté dlouze vyslovte
hlásku VVV a rty pusťte. Pokud se dítěti nedaří zuby „kousnout do spodního rtu“ zkuste mu pomoci
tak, že mu položíte prst na spodní ret a vsunete jej dítěti pod horní zuby. Pokud se dítěti daří hláska
V, může vyvodit také hlásku F a to tak, že se zuby a rty  nastaví stejně jako u hlásky V, jen dítě potichu „foukne“ vydechne. Opět postupujte od slabik ke slovům s hláskou V, F na začátku.

slabiky:
VA, VE, VY, VO, VU, á-V, é-V, í-V, ó-V, ú-V

slova:
vata, Vašek, váha, váhá, vadí, vana, vata, vánočka, váleček, válí, váže, valí, voda, volá, vodník, vozík, voják, vojín,vosk,
vousy, veze, vesta, vesmír, velký, Venda, vejce, venku,vedle, věšák, víko, víno, vidle, vím, víme,vidí, visí, Vítek, výtah,
vlak, vlasy, vločka, vlahý, vláha, vlákno, pivo, mává, hlava, levá, pravá, dává, káva, chová, loví, lavice, kladivo, pavouk,
pavučina, lavina, lavička, lovec, ovečka, noviny, televize, umyvadlo, dovedu,plave, klove, ulovil, Opava, Ostrava, obava,
Eva, Iva, Ivan, pobavíme, balvan, ve vodě, ve vaně, veverka, ve váze, ve vlaku, vyvolá, vitamín, výbuch, východ, vývod,
výhled, podává, ledová, tmavé, zajímavé, ovoce, závod, stěhování, ví, víla, věnec, věk, věčný, Věra, Vašek, vodí, Vlasta,
Vítek, veverka, zvonek, větvička, Hurvínek, Venda, Vendula, uvidíme, povel, Pavel, nevolí,

věty:
Venda volá maminku. Vykoupu se ve vaně. Vodník bydlí ve vodě. Táta pije pivo. Eva a Iva vidí Ivana. Vanda se dívá na
televizi. Máma chová Vašíka. Ve vesmíru jsou hvězdy. Pravá a levá ruka. Ivo sedí na lavici. Vláďa čte noviny. Pavouk
vyrábí pavučinu. Máma válí těsto válečkem. Na Vánoce jíme vánočku. Lovec loví zvěř. V zimě padají laviny. Děda nosí
vousy. Vendula má kamaráda Vašíka. Ivan žije v Ostravě. Opava je na východ Jeseníku. Ivan plave ve vodě. Ovoce
má vitamíny. Eva má obavy. Ovečka má hustou vlnu. V televizi je večerníček O Hurvínkovi. Na lavičce v parku vidím
sedět Ivanu. Víla má na hlavě krásný věneček. Voják má vousy. Výtvarník vyrobil obraz. Obraz visí na zdi. Pobavíme
Ivana veselým vtipem. Podáváme ledovou kávu. Vašek a Věra jsou sourozenci. Otevři víko ať dobře vidíš. Napustíme
vodu do umyvadla a do vany. To je zajímavý výhled. Lovec loví zvěř. V zimě padají sněhové vločky. Díváme se na
televizi.

básničky:
 Véno Véno podej vanu,
vykoupáme malou pannu.
Tu je voda tu je vana,
panna už je vykoupaná.
Vana ta je veliká,
mám v ní doma vodníka.
Vodník leží ve vodě,
ve vodě je v pohodě.
Bavím Víťu, bavím mámu,
pobavím i Evu, Vláďu.
Velkou vanu venku máme,
Ivánka my vykoupáme.
Vítek volá na Ivana: Ivo je tě plná vana.
Vít a Vanda k vodě letí,
u vody je hodně dětí.
 Na Vendu tam volají,
do vody ho lákají.
Vyjedeme autem ven,
venku bude teplý den.
U vody vánek vane,
pojedeme ven Dane.

středa 27. dubna 2011

Zpráva ze 4.vyšetření u Dr. Krejčířové

Chlapec, 3,6let

Při vyšetření snadno navázal sociální kontakt a přizpůsobil se novému prostředí, jen mírně inhibovaný v kontaktu s cizími lidimi, jednotlivé podněty se zájmem přijímá a aktivně se zapojuje do řízené činnosti. Po celou dobu pozitivně laděný, komunikativní, s velkou potřebou sdílení pozornosti a zájmů.

Psychomotorický vývoj i nadále nerovnoměrný - zavážná retardace vývoje expresivní řeči, v ostatních oblstech v rámci normy pro věk. Výkony receptivní (neverbální i verbální porozumění a úsudek) odpovídají věku ; verbálně reaktivní, dobře již rozumí i složitějším otázkám a pokynům ; vizuální orientace bez specifických obtíží. Dovednosti vizuoprostorové (konstruktivní) se pohybují také ještě v rozmezí širší normy (na úrovni ko. 3 let vývojového věku) ; jemná motorika ruky je mírně neobratná ; grafické projevy nekoordinované (náznakově snaha o nápodobu povahy tahu). V řeči nyní dosti rychle narůstající rozsah slovní zásoby: až úroven kol. 21-24měs. vývojově (asi 200-250 slůvek, tvoří 2slovná spojení) - slova jsou ovšem dost často jen náznaková a pro okolí obtížněji srozumitelná, podstatně je snížená verbální plynulost. Spontánně je přitom chlapec velmi komunikativní, s potřebou komentovat okolní podněty a zapojovat druhé do interakcí.

Od minulého vyšetření vývoj velmi pěkně postupuje, zejména v oblasti řeči (jak z hlediska porozumění, tak i rozsahu aktivní slovní zásoby) až akcelerován. Dosud v celodenní péči rodiny, od příštího školního roku doporučen nástup do menší/logopedické třídy MŠ.

Závěr: Expresivní vývojová dysfázie u chlapce s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, receptivní kognitivní schopnosti (ve verbální i neverbální složce) v normě pro věk, lehčí specifické obtíže v oblasti vizuomotorické koordinace a vizuoprostorových dovedností. V chování bez abnormit, velmi milý, komunikativní. V příštím školním roce doporučuji nástup do MŠ - indikováno je zařazení do specializované třídy pro děti s poruchami řeči a pokračování v pravidelné péči logopedické. Chlapec i nadále zůstává v naší péči.

Granna - Malá velká myška

Opět jenom krátké video. Přiřazování protikladů+ procvičování porozumění.
Pak ještě dva úkoly z Diagnostiky od Bednářové. To je zaměřené hlavně na porozumění řeči, nějak podobně vyšetřuje děti Dr. Krejčířová. Bohužel už byla asi jedna hodina odpoledne, a měli jsme za sebou celé dopoledne práce, takže mi na to trošku víc házel bobek :) ty reakce jsou hodně pomalé :D

pondělí 25. dubna 2011

sobota 23. dubna 2011

Focení s Renatkou - exteriéry

Renatka je úžasně šikovná. Dokáže ze všedního vzhledu vytvoři kouzlo :) dávám malou ochutnávku, později toho dodám více :)

Kdo by měl zájem, objednávat se můžete zde : http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?id=100001678697118 nebo zde http://www.renata-photo.wbs.cz/

pátek 22. dubna 2011

4. vyšetření u Dr. Krejčířové

Z dnešního vyšetření jsem měla fakt strach, byla jsem poměrně nervozní pár dní předtím. Ale dneska ráno jsem se probudila hodně klidná a vyrovnaná, a ten den byl prostě fajn :) Dopadli jsme dle předpokladů - lehčí forma expresivní vývojové dysfázie, ostatní vývoj k věku, bez jiných behaviorálních problémů.

Dorazili jsme tam půl hodiny předem (jako vždy :P), takže si tam P. poběhal po kanálech a plošinách a nadšení bylo veliké. Ke Kr. jsme dorazili o 10 minut dřív, a jelikož tam byli i stážisté, tak jsme šli na řadu o 10 minut déle, a myslím si, že pak P. byl trošku už nepozorný, protože se hodně unavil v té čekárně různými podněty.

Vyšetření se mi zdálo celkem rychlé. Jako první měl napodobit tah - svislou čáru, kolečko a vodorovnou, to bylo bez problémů. Další bylo zrakové rozlišování - nejdřív měl přikládat vertikálně půlky obrázků ( obrázky byly jednoduché, jedna půlka stejná jako druhá). Pak měl přikládat horizontálně půlky ( to už bylo složitější, ta druhá půlka nebyla stejná  - třeba nohy od zvířat atd.). P. je v tomhle šikovný, takže se dostal asi na úroven 4-5letých dětí. Protože ho to fakt bavilo, tak mu dala ještě úkoly mimo - obrázek ( pán, co prodává květiny) a chyběla tam jedna část (ruka s květinou), a měl na výběr z několika obrázků - ruka se zeleninou, ruka s balonky atd. Tohle zvládal docela dobře, záleželo, co znal z reálného života a co ne.

Dál bylo třídilné puzzle - nejdřív jenom doplňoval chybějící část, to dal hned. Pak měl sestavit obrázek sám celý, no to to tam sázel, jak chtěl. Ale prý to nevadí. Potom byla spousta úkolů na porozumění řeči - klasicky před něj dala předměty a ptala se, čím se jezdí, čím se stříhá, čím se platí atd. Pak ukazoval pojmy malý - velký, barvičky atd. Tohle dal s přehledem.

Pak před něj položila obrázek kruhu rozdělený na dvě půlky, ale byl daný tak, že nestačilo jen ty půlky dát k sobě, ale musel by ty papíry celé prohodit a otočit. Tak to neuměl, pořád strkal ty dvě půlky k sobě jenom. Dál měl stavět z kostek podle předlohy, tak to dal opravdu jen základní stavby, u těch složitějších si to dělal podle sebe. Takže v prostorové představivosti je na tom prý nejhůř (zatím na 3 roky), máme hodně trénovat právě to stavění z kostek a skládání obrazců. To je pravda, že jsme doma opravdu nikdy nedělali.

Poslední část bylo navlékání opravdu titěrných korálků - no to mu šlo opravdu úžasně, vůbec jsem nevěděla, že to umí. Doma to neděláme, ale tuším to dělá s Martinou na logopedii. Pak měl roztřídit bílé a černé knoflíčky do dvou krabiček. A to bylo asi tak vše.

Dle Dr. je jeho nejsilnější stránka porozumění řeči (ehm, docela paradox na to, že ve 2letech rozuměl asi jako 15m dítě) a celkově komunikace (samozřejmě ne exprese řeči). Velmi dobrý je v tom zrakovém rozlišování, jinak zbytek je k věku, nejslaší je tedy ta prostorová představivost. Jinak ve všem odpovídal na 3,5let, tudíž na to, kolik mu je.

Co se týče exprese řeči, tak počtem slov by ještě odpovídal spodní hranici širší normy, ale vzhledem k opravdu masivní patlavosti se přiklání spíše k té dysfázii.

Jinak v ničem nějak extra napřed není. On zvládá doma ty poměrně těžké úlohy prostě proto, že se to učíme, ale pokud dostane stejný ukol tam, který předtím nikdy nedělal, tak ty úkoly pro starší děti většinou neumí. Takže ono to doma takhle klame, ale fakt má Dr. pravdu. Jsem to viděla třeba na tom puzzle, doma skládá i ze 40 částí - ale prostě obrázek, který zná. Tam měl jenom ze tří, a nafrkal to tam, jak chtěl. Slovně bych to teda pak k tomu správnému sestavení dovedla, ale prý jde o tu prvotní spontánní reakci.

Jinak Dr. moc chválila, že tak ochotné, pracovité a vstřícné dítě tam už dlouho neměla. Že je opravdu snaživý a milý typ a je příjemným rozptýlením mezi vyšetřeními děti s PAS a jinými poruchami :) Pro velký úspěch jdeme v listopadu opět.

A dnes jsem se dozvěděla, že JSME PŘIJATI DO LOGOPEDICKÉ TŘÍDY :))))))))

středa 20. dubna 2011

Logopedie 20.4. a výlet do HK

Rozhodla jsem se, že na logo budeme chodit víckrát týdně. Sice jako finančně nic moc ( jedna lekce 120 Kč), ale P. po mně opakovat doma téměř nechce, a prostě s tím, co odvádí tam, se to doma srovnat vůbec nedá. Dneska prý pracoval suprově, dále máme za úkol zlepšovat plynulost řeči po slabikách.

Potom jsme jeli s Luckou a Anetkou do Hradce Králové. Samozřejmě jsme si sedli do vagonu, který se za chvíli odpojoval a jeli jsme druhým směrem na Staré Jesenčany :D no zábava musí být :D fotky stojí za prd, děti se furt hýbaly a nechtěly se fotit :D P. extra :D
přidávám tréning písmena L


Než přistoupíme k vyvozování hlásky L, je nutné, aby mělo dítě velmi dobře ohebný jazyk. K tomu
můžete využít naše artikulační cvičení. U hlásky L musí mít dítě otevřená ústa, opřít hrot jazyka
za horní zuby a vyslovit dlouhé LLLLLL (jelikož dítě neví, jak má toto dlouhé LLLL vyslovit, řekněte
mu, že si hrajete na medvěda. Jazyk je jako medvídek, který se postaví a bručí – toto bručení je
Vaše dlouhé LLLL – dítě ho napodobí a pak plácne jazýčkem, medvídkem, do pelíšku), poté se ozve
hláska L. Pozor na chyby: dítě nesmí zavírat pusu, vystrkovat čelist dopředu, tlačit hlásku z krku,
spouštět jazyk mezi zuby a podobně. Hlásku L umí některé děti velmi dobře ošidit, proto dávejte
na správný způsob výslovnosti pozor. Jakmile umí dítě vyslovit hlásku L samostatně může zkusit
slabiky. U vyslovování slabik dbejte na to, aby dítě vyslovovalo stále dlouhé LLLL. To platí také u
slov s hláskou L na začátku.

slabiky:
llla, llle, llli, lllo, lllu, á-lll, é-lll, í-lll, ó-lll, ú-lll

slova:
Nejdříve začněte se slovy s hláskou L na začátku. Jakmile to dítě zvládne můžete zkoušet složitější slova. Dodržujte
prosím náš postup a nenuťte dítě do těžkých slov. Může se stát, že Vaše dítě k nově vyvozené hlásce L přidává
svoji „starou variantu“, např. LVOĎ místo LOĎ, LVABUŤ místo LABUŤ a podobně. Pak musí dítě důsledně dodržet
postavení rtů při vyslovování slabik ( LA – hodně otevřít ústa, LE, LI – široký úsměv, LO, LU – hodně našpulit rty).
LA:
lano, Labe, láme, laně, ladí, lada, laje, lány, Láďa, lata, láva, lahodí, latina, lavina, lakomý, laguna, láhev, labuť, látka,
lachtan, láká, lán, lák, lávka
LE:
lem, lev, lék, len, led, lep, lesk, Lech, lež, lépe, Lena, lepí, leje, léto, lesk, léky, lení, leden, lenoch, letoun, levák, leknín,
letka, lesní, lebka, léčka, lepší, levný
LI:
lid, líp, lis, líc, líh, lín, líný, liga, lipa, Lipno, Lidka, lidový, Líba, Lída, lilek, líto, lítý, lidé, lichý, lýko, lýtko, lihovina, lichotit,
liják, limit, limonáda, litina, limuzína, Lipany
LO:
lok, lom, lov, loď, lodě, loká, lomí, loví, loto, loní, lopata, lopotí, lodyha, logika, lodivod, lokomotiva, loďka, lokaj, lodník,
loket, los, lokálka
LOU:
Louny, louka, loubí, louže, louh, louč, louče, loupež, loupežník, loudí, loutka, loutna

luk, luh, lup, lůj, lupa, luna, lůno, lupínek, Ludmila, Luděk, Lubor, Ludvík, luňák
-AL-, -EL-, -IL-, -OL-, -UL-:
válka, dálka, obálka, kalný, délka, Adélka, kabelka, delta, velký, tele divadélko, popelník, valník, album, altánek, obdélník, pilník, jídelna, mělko, bělmo, Mělník, helma, vilka, pilka, Emilka, mýlka, vanilka, tílko, dílna, bílkovina, bílky, pilný,
holka, polka, vdolky, jolka, Olga, volba, volty, kolty, kolky, dolní, polní, volno, kolmo, kolty, hůlka, půlka, kulka, bulka,
Andulka, kůlna, nultý, buldok, půlden, fakulta
-LA, -LE, -LI, -LO, -LU:
pila, bula, víla, Míla, síla, kola, dola, vola, nula, hala, dokola, kapela, fiala, pole, ale, hele, vole, namále, dále, stále, dole,
píle, půle, vůle, batole, koule, kdoule, tabule, bobule, kopule, bolí, balí, doly, holý, díly, halí, hulí, kalí, malý, koulí, milý,
nuly, pálí, pílí, víly, velí, valí, jmelí, okolí, bylo, lilo, kolo, kilo, haló, málo, pólo, dílo, okolo, Elo, dolů, pilu, Adélu, Mílu, Helu,
Vendulu
balada, Milada, náledí, pohladí, koláče, kalamita, bolák, Polák, elán, dalamánek, dálava, alej, výlet, kolej, nálet, úlek,
vdolek, jelen, daleko, nalevo, koleno, poleno, Helena, Alena, bolení, pálení, pal


balada, Milada, náledí, pohladí, koláče, kalamita, bolák, Polák, elán, dalamánek, dálava, alej, výlet, kolej, nálet, úlek,
vdolek, jelen, daleko, nalevo, koleno, poleno, Helena, Alena, bolení, pálení, paleta, amoleta, samolepka, tuleň, Alík,
malík, balík, kolík, katolík, tolik, kulich, stulík, Kolín, velmi, velice, palice, ulice, koliba, holina, holínka, ulita, malinká,
polínko, pelyněk, pelikán, polyká, kolona, jílový, balónek, olovo, výloha, úloha, záloha, pilot, nalodí, palouk, uloupí,
vyloučí, paluba, chalupa, chaluha, kalup, výluka, maluje, doluje, koluje, miluje, piluje,
BL-, -BL-, FL-, -FL-, HL-, -HL-, CHL-, -CHL-, KL-, -KL-, další hlásky ve spojení s L:
bláto, blána, bledý, blok, blud, obloha, oblaka, obleky, obleva, blecha, oblek, bliká, obliba, obluda, oblý, jabloň, hobluje,
oblouk, tablo, bluma, dlaha, podlaha, dláto, dle, vedle, kedluben, dudlík, dloube, pádlo, dluhy, flakon, flétna, flikuje,
knoflík, hlava, hladí, jehlan, hledí, pohled, jehla, ohledal, uhlík, hliník, uhlí, ohlídá, hlodá, táhlo, vyhledá, hluboký, hloubí,
vyhloubí, chlad, ochladí, chlév, kachle, chlív, chlouba, chlum, pochlubí, kladivo, klape, náklady, doklady, poklad, klepeta,
klid, klekat, poklep, klika, oklika, úklid, úklon, klokan, vyklopí, kluk, vyklube, klubko, klob, vykloubí, mladý, mlok, omladí,
mlat, mléko, mlýn, mlít, mluvit, úmluvy, námluvy, domluvit, plán, plave, plamen, pleva, doplatí, kaple, plenka, popleta, plyn, uplyne, plínka, diplom, plochý, komplot, pluk, tlapa, pytlák, tlak, nátlak, útlak, pentle, datle, Betlém, kotlina,
tlupa, vlak, povlak, vlaje, vlajka, vloni, vlídně, Pavlík, slaný, osladí, sladký, poslat, sleva, poslední, nesleví, slíbí, neslíbí,
slídil, slohy, slon, vysloví, úsloví, sloup, poslouchej, neposlouchá, sluka, úsluha, zláká, zlíbá, zláme, zleva, zloba, zlomí,
nezlomí, nezlobí, zlobí, žlab, žloutek, žluna, žluva, lká, lne, lvi, lněný, hlt, klk, mlha, mlčí, vlna, vlnka, Vltava, padl, pudl,
vadl, vedl, pakl, pukl, pekl, nepekl, mátl, lilek, lilipután, lamela, lanolin, libela, levandule, lidumil, slaný, sladký, sleva,
poslat, poslední, slepý, vysloví, výsluní, mlčí, nezlomí

věty:
Láďa pluje na lodi. Luboš má dlouhé lano. Venku je chladno a chumelí. Nad vodou vede lávka. Emil jede do Loun.
Láďa jel na kole. Lenka si zlomila nohu. Ludmila je líná. Olinka se velmi lekla. Na Labi byl silný led, nejely lodě. Lída
jela kolem pole na kole. To bylo pěkné léto. Lidka plavala ve vodě. Lilo a je tady louže vedle louže. Míla kutil v dílně s
Lubošem. Je pilný a měl pilník. Motýlek létá na louce. Tele je malé. Batole se batolí a leze. Líba má nové kolo. Je velmi
milá. Eliška neuměla jezdit na kole, ale už se to naučila. Víly tančily v lese. Jedna víla upadla a plakala. Bolelo ji koleno. Natálku bolí hlava a čelo. Míla namalovala chalupu. Na obálku namalovala jelena. Alena nebydlí daleko – bydlí
v Kolíně. Alík je malinký. Jeli jsme na výlet alejí. U chalupy byla naskládaná polena. Ve výloze jsme viděli samolepky
tuleňů. Helena koupila umletou kávu. V pletené vestě a novém obleku šli Lidka s Láďou do školy. Odpoledne se ochladí. Vendulka jedla melouny a jablíčka. Děti šly na výlet. Míla volá na Láďu haló haló.


říkanky:
Naše malá Kamila,
bavila se, bavila.
Foukala mydlinky,
byly z nich bublinky.
Byla jedle vedle jedle,
byly jedle v údolí,
bolívala kluka hlava,
ale už ho nebolí.
Leze hlemýžď v poli,
leze do údolí.
Leze leze do zelí,
doleze tam v pondělí.
Děti šly na výlet,
víte co dělaly?
Na louce u lesa vesele zpívaly
po louce běhaly
Honily motýli
velký jim uletěl,
malého chytili.
Koulí se koulí,
kulatá koule,
ťukne-li do čílka,
naskočí boule.
Tuli, tuli, tulipán,
za chalupou pole lán.
Slunce, vláha, teplíčko,
líbá pole na líčko.
Lída pletla dlouhý šál,
oddychla si, pletla dál.
Já koblížek, koblížek,
na másle smažený,
na okně chlazený,
dědečkovi jsem utekl,
babičce jsem utekl,
zajíčkovi jsem utekl,
vlkovi jsem utekl,
medvědovi jsem utekl
a tobě, liško, taky uteču.
Pilná Kamila nádobí umyla.
Líný Emil, ten ho nemyl.

V pátek jdeme k Dr. Krejčířové, tak na nás myslete :)

pondělí 18. dubna 2011

Ocenění - Srdce na dlani

Od Lenky jsem dostala toto ocenění, moc si toho vážím a děkuji. Toto ocenění si zaslouží všechny blogy maminek postižených dětí, které sleduji. Ocenění chci dát blogům, které ještě žádné nemají (nebo o tom nevím). Jsou to:
Monika s Járou - http://ojarovi.blogspot.com/
Dana s Betynkou - http://dana-bublinka.blogspot.com/
Hanka s Valerijem - http://autista-valerik.blogspot.com/
Markéta s Beatkou - http://4kohouti.blogspot.com/
Sidhe s Ondráškem - http://brebarbora.blogspot.com/

Logopedie 18.4.

Tak dneska jsme pokročili dál. Logo se zdá, že rozslabikovávat slova umí už moc pěkně, takže máme za úkol makat na plynulosti té řeči. Aby kratší slova zvládal opakovat celá a správně. P. totiž třeba po slabikách krásně řekne "pití", ale pak ve spontánní řeči je to "ití, nebo ještě hůře ií". Takže stále makat na výslovnosti a plynulosti.

přidávám návod k procvičování písmena N


Hlásku N  můžete zkusit vyvodit nápodobou zvuku. Je nutné otevřít ústa a opřít hrot jazyka o dásně za horními zuby a vyslovit N.

slabiky:
NA, NE, NY, NO, NU, áN, éN, íN, óN, úN

slova:
nad, nápad, nádobí, nábytek, navede, nakloní, nevím, nejdu, nevidím, nechci, nemoc, netopýr, nos, nosorožec, noha,
noviny, nudle, nula, nový, novinka, nemá, nože, nůž, nosítka, noc, náboj, názor, náklad, náhoda, nápoj, náboj, nemá,
noty, nohy, nabít, napít, hroznové víno,  bonbony, nanuk, ohýnek, anténa, nok, nehoda, nelida, největší, nejhorší,
nejvíce, Nanynka, Náchod, nylon, nyní, nynější, nýbrž, nýt, nýtovat, nůžky, bazén, hlen, tulipán, román, Roman, fén,
sen, banán, záklon, zákon, výkon, úkon, lán, pán, kmán, plán, jelen, osten, prsten, průvan, závan, meloun, pupen, luben,
buben, plány, změna,  Alena, Apolena,  Johana, vlna, tepna, vana, kavárna, hrozny, zvony, spony, záclony, pěna, slavný,
pěkná, namalovaný, zelený,  kamna, zelenina, slané, náhodný, kamenný, jablečný, možný, kouzelný, uzené, hajný,
hájenka, panenka, venku, sklenka, pěnkava, piano, ponožky, Dana, kolena, Natálka

věty:
Mám nápad. Táta čte noviny. Nevím co najdu. Nosorožec má velký nos. Bolí mě noha.  V nudlové polévce jsou
nudle. Na začátku je nula. Máme doma nový nábytek.  Dana má kamarádku Alenu. Opice loupe banán. Jelen nemá
parohy. Neznám ten plán. Hajný je na čekané. Čeká na jelena. Dám si studený nápoj a hroznové víno. Bubeník hraje
na buben. Princezna nosí nádherný prsten. Zvoný zvoní na zvonici. Na jaře mají stromy pupeny. Johana má dlouhé
nohy. Skočím do bazénu. Alena si dá do vany pěnu. Oblékni si nové ponožky.  Natálka našla krásný tulipán. Máma
má tupý nůž i nůžky. Na střeše je anténa. Kamenem se nesmí házet. Apolena je namalovaná. Mám raději knedlíky,
než noky. To je nuda. Dnes je kouzelný den. Hana napomíná Natálku. Do kamenů se nesmí kopat. Naliju si sklenku
vína. Alenu bolí koleno, Tondu bolí prst na noze, Hanu bolí temeno hlavy.  Nastříháme tenké proužky. Nevím, kde je
Natálka.

básničky:
Ene bene Emane,
Kdo tu babu dostane?
Ten, ten, ten,
Ten musí jít z kola ven.
Hana má penenku,
Chodí s ní po venku.
Panenka upadne,
Nechce vstát, ne a ne.
Nový nůž a nůžky máme:
Na co je to potřeba?
Nůžkami vše nastříháme,
A nůž, ten je na chleba.
DTN
Stala se nehoda,
Není to náhoda.
Na návsi Alena
Natloukla si kolena.
Na nohy ponožky
Navlékne Dana.
Na mámu nečeká,
Oblékne sma.

neděle 17. dubna 2011

První ocenění

Od Martinky jsem získala své první ocenění blogu - jde o ocenění všestranného blogera :) Moc si ho vážím a děkuji :)
Jinak prosím o osvětlení, jak to s oceněním chodí. Nějak to pořád nechápu. Stačí na svém blogu nechat post, od koho jsem ocenění dostala a komu ho posílám dál?

Já bych ocenění o všestranném blogu ráda věnovala těmto blogům:
Lucka s Justýnkou - http://www.justynkaberuska.blogspot.com/
Amélie s Jeníčkem - http://auticekjenicek.blogspot.com/
Martina - http://takahubnu.blogspot.com/
Monika se Sárou a Kubíčkem - http://nasecestasmps.blogspot.com/
Lucka s Ninuškou - http://tusticka.blogspot.com/

čtvrtek 14. dubna 2011

Logopedie 14.4.

Opět nic nového, trénují výslovnost a výslovnost, resp. opakují slova po slabikách. Podle logo se hodně zlepšil v jemné motorice, toho už jsem si všimla taky. Potom jsme byli u kamarádky. Ze začátku super, byl vysmátej jak beruška - klouzal se tam a houpal na houpačce (hurá, i hrubá motorika se zlepšuje, i když pomalu - ale prostě už se o tyhle věci konečně zajímá), hrál si s holčičkou, prostě pohoda. Ale pak začal šudlat oči a být protivný, řval kvůli každý blbině, takže už toho na něj asi bylo moc, tak jsme museli jít na vagonky :P

Přidávám trénování hlásky T
Hlásku T vyvodíme z hlásky D a to tak, že šeptem vyslovujeme D, ozve se T.

slabiky:
TA, TE, TY, TO, TU, áT, éT, íT, óT, úT

slova:
tam, tak, táta, Táňa, teta, tady, takto, takhle, taky, tajný, tavený, takový, ten, tento, tenis, tenisky, tykev, tyhle, typ,
tohle, toto, tulipán, tuleň, tužka, topí, tapeta, topení, topí, tykadla, tyč, Týna, týden, tele, jetel, motýl, kotel, motel,
hotel, vata, kytara, kotva, motá, mete, letadlo, kravata, lopata, pata, rota, také, tabule, tabák, táže se, tajný, takový,
taková, takové, tety, tele, telefon, telvize, temeno, teplo, tesař, tenký, týden, Tomáš, Tobiáš, Tadeáš, tón, topol, tolik,
topič, topí, topič, toulá se, tucet, tučný, tuk, tluče, tlapa, tančit, tanečník, tanečnice, tank, tápe, tajně, tajný, tajnosti,
tahat, výlet, ocet, spát, lepit, polít, nalít, vypít, snít, jíst, plakat, lekat, lovit, mávat, kopat, konat, tavit, topit, máte, Ota,
bota, motá, létá, léto, síto, vítá, kotel, postel, motýl, otop, otec, plete, kolotoč, zamotal, jelito, u plotu, u plotny, na léto,
kabáty, noty, foto, líto, bláto, Aneto!, Matýsek, trumpeta

věty:
Teta Týna je tady. Tento týden už topí. Tele nesmí jetel. Táta má nové auto. Táta nosí kravatu. Ta loď má kotvu. Tady
tohle je můj bratr. Motýl létá na louce. Tužkou se píše T. V Táboře je nový hotel. Ten tulipán voní. Tohle je Táňa. To
je můj táta. Dítě tahá telefon. To se nedělá. V jeteli běhá tele. Tele nesmí jíst jetel. Tady u tabule stojí paní učitelka.
Táta koupil mamince tucet tulipánů. Tanečnice tančí v divadle. U topolu rostou tulipány. Motýl má dlouhá tykadla.
Ten led je tenký. Tento týden pojedu s tátou k tetě. Na stěne je nalepená tapeta. Týna jí cukrovou vatu. V kamnech
se topí, aby bylo teplo. Letos bude teplé léto. Ota má nové boty. Tobiáš hraje na kytaru a Kristýna u toho tančí.
Tučňák je tlustý. Tadeáš spí v hotelu a dívá se na televizi. Koťátko motá klubíčko. Jak se máte? Teta u nás zapomněla
tašku. Tom si hraje s lopatou. Ota má tajemství. Děda dává do dýmky tabák. Na lodi visí kotva. Táta nosí kravatu.
Tulák se toulá po světě. Motýl létá sem a tam.

básničky:
Tu je bota, tam je bota, tyto boty má můj Ota.
Ota je má od mámy, tyto boty nedá mi.
Teto, teto,
Copak je to?
To jsou nitky,
To jsou kvítky,
To jsou látky na kabátky.
Tady je táta
A má dudy.
Tady je teta,
Má jahody.
Tydli dum, tydli dum,
Postavíme nový dům.
Táta mete, táta mete,
Také tady zametá.
Táta mete, táta mete,
Já jsem táty popleta.
Tancovaly botky,
Tancovaly polku.
Roztočily taneček,
A obuly holku.
Točí se kolotoč, točí a točí.
Tonda už strachem zavírá oči.
Nemám kam odejít,
Abych tu seděl.
Tak bych se raději na zemi viděl.

úterý 12. dubna 2011

Co jsme si donesli z RP

Už začínáme mít problém, že jaksi není z čeho vybírat. Všechno jsme doma bud měli, nebo už je to fakt pro malé děti. Ale něco se ještě našlo :)

Ferda učí - kde bydlí. Dítě poznává zvířátka a jejich prostředí. Formou puzzle, vždy dvě zvířátka - prostředí- větný pásek.
Další pomůcka je od Ravensburgeru, bohužel opět to není česky, ale pro změnu německy. Takže kde sehnat moc neporadím. Na karty, kde je 9 obrázků přikládá dítě obrázek stejný. Je to poměrně těžké zrakové rozlišování - obrázky se liší směrem, barvou a celkem malými detaily. Moc se mi to líbí. Je to od 4 let, ale P. se s tím popral celkem statečně, spletl se občas.
Další je pexeso od firmy efko. http://www.efko.cz Princip hry je, že obsahuje kartičky, které jsou řazeny po 12. Vždy 12x obrázek, 12x pozadí a 12x obrázek i s pozadím. Cílem hry je, aby dítě našlo vždy 3 kartičky, které k sobě patří. Varianta pro malé děti je tam popsána tak, že se rozloží obrázky na obdélník 3*12 a dítě hledá (zrakové rozlišování). To se mi zdálo šíleně těžké, nezvládala jsem to skoro ani já, takže jsme začali na 3*3 a to mu šlo pěkně. Varianta pro starší děti je jako klasické pexeso, ale hledají se 3 obrázky místo 2.
3D puzzle medvídek - jednoduché.
Vkládací puzzle auto, to je dost těžké, moc mu to nešlo a mně taky ne:D

Přidávám ještě video, kde pracujeme s Ferda mravenec učí čísla. Je tam už dost nesoustředěný, předtím jsme pracovali skoro 2 hodiny a mám podezření, že mi na začátku místo "kravička" rozuměl "krabička", aspon podle reakce :D

pondělí 11. dubna 2011

Raná péče 11.4.

Dneska si to P. v Rané péči vyložene užil. Hned, co jsme přišli, tak musel vyzkoušet všechny kočárky, co tam mají.
Pak SKÁKAL do míčků a lezl po okraji bazénu. Jsem byla úplně v šoku, protože tyhle aktivity odjakživa odmítal, nikam nechtěl vylézt, bál se, neuměl skákat. Takže z tohohle jsem poměrně nadšená :)
Pak jsem šla na hodinu pryč, takže tam zůstal se Zdenou sám. Zdena byla nadšená, jak už mluví. Prý krásně spolupracoval - lepili spolu, vybarvovali, hráli si s panenkou a pak hlavně logopedii. Dokázal spolupracovat jako na logo u Martiny, tvořil věty, takže fajn :)
Přidávám ještě videa - stupnování přídavných jmen
a jeden úkol z Logica, ten mu ještě moc nejde

neděle 10. dubna 2011

"Pracovní" neděle :D

P. hrozně rád napodobuje, hlavně práce v domácnosti :D to, že pak ten úkon trvá 3x dýl, je už věc nepodstatná :D Doufám, že mu to vydrží, co nejdéle :D :D :D V poslední době se stalo nejoblíbenějším slovo "bodel" (bordel :D :D :D), které užívá poměrně hodně často..stačí, aby někde byly tři drobky, a už to je bodel :D :D U Mekáče je nejoblíbenější termín "dává bordel", P. takhle komentuje lidi, co uklízejí tácy do uklízecích boxů :D

pátek 8. dubna 2011

Počítání Boba Soba

Další knížka od Jiřiny Bednářové - zaměřená na Rozvoj matematických úvah a logického myšlení. Zatím jsme dělali pár stránek - ze začátku je to hlavně o pojmech malý - velký, vysoký - nízký, široký - úzký, plný - prázdný atd.
P. s tímhle zatím nemá problém, dneska jsem koukala do Diagnostiky dítěte předškolního věku, a ty jeho matematické úvahy i logické myšlení podle té knížky dosahují úrovně 5, v něčem až 6 let. Zatím rozlišuje počty do 5 ( na povel donese požadovaný počet), čísla jako symboly pozná do 10 - to jsem ho neučila cíleně, čísla ho zajímají. Názvem zná všechny tvary - trojúhelník, čtverec, obdélník, kříž....jako raritku uvádím, že pozná i slovo "tubus", ale to jen díky tomu, že ujíždím na musli z Mixit, a to je balené v tubusech :D :D :D Takže s touhle oblastí zatím problém není, uvidíme do budoucna.
Vedeme dítě k porovnávání podle velkosti, zautomatizování a plnému pochopení pojmů malý, velký. Velká světla může dítě vybarvit žlutě, malá červeně.
Porovnávání podle velikosti, pojmy malý, velký. Obtížnější varianta úkolu se čtyřmi velikostmi. Postupně vedeme k uvědomění, že pojem malý neoznačuje pouze jednu velikost, že vždy záleží na porovnávání s okolními předměty.
Pojmy větší, menší. Porovnávání podle velikosti.
Pojmy nízký, vysoký. Podle velikosti - výšky.