středa 27. dubna 2011

Zpráva ze 4.vyšetření u Dr. Krejčířové

Chlapec, 3,6let

Při vyšetření snadno navázal sociální kontakt a přizpůsobil se novému prostředí, jen mírně inhibovaný v kontaktu s cizími lidimi, jednotlivé podněty se zájmem přijímá a aktivně se zapojuje do řízené činnosti. Po celou dobu pozitivně laděný, komunikativní, s velkou potřebou sdílení pozornosti a zájmů.

Psychomotorický vývoj i nadále nerovnoměrný - zavážná retardace vývoje expresivní řeči, v ostatních oblstech v rámci normy pro věk. Výkony receptivní (neverbální i verbální porozumění a úsudek) odpovídají věku ; verbálně reaktivní, dobře již rozumí i složitějším otázkám a pokynům ; vizuální orientace bez specifických obtíží. Dovednosti vizuoprostorové (konstruktivní) se pohybují také ještě v rozmezí širší normy (na úrovni ko. 3 let vývojového věku) ; jemná motorika ruky je mírně neobratná ; grafické projevy nekoordinované (náznakově snaha o nápodobu povahy tahu). V řeči nyní dosti rychle narůstající rozsah slovní zásoby: až úroven kol. 21-24měs. vývojově (asi 200-250 slůvek, tvoří 2slovná spojení) - slova jsou ovšem dost často jen náznaková a pro okolí obtížněji srozumitelná, podstatně je snížená verbální plynulost. Spontánně je přitom chlapec velmi komunikativní, s potřebou komentovat okolní podněty a zapojovat druhé do interakcí.

Od minulého vyšetření vývoj velmi pěkně postupuje, zejména v oblasti řeči (jak z hlediska porozumění, tak i rozsahu aktivní slovní zásoby) až akcelerován. Dosud v celodenní péči rodiny, od příštího školního roku doporučen nástup do menší/logopedické třídy MŠ.

Závěr: Expresivní vývojová dysfázie u chlapce s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, receptivní kognitivní schopnosti (ve verbální i neverbální složce) v normě pro věk, lehčí specifické obtíže v oblasti vizuomotorické koordinace a vizuoprostorových dovedností. V chování bez abnormit, velmi milý, komunikativní. V příštím školním roce doporučuji nástup do MŠ - indikováno je zařazení do specializované třídy pro děti s poruchami řeči a pokračování v pravidelné péči logopedické. Chlapec i nadále zůstává v naší péči.

5 komentářů:

 1. Tak nakonec jste tu expresku vyfásli? Jinak podle toho, jak o Péťovi paní doktorka píše, je to její oblíbenec, to velmi milý zní skoro babičkovsky;-)

  OdpovědětVymazat
 2. Dadli,jj..ona říkala, že tou slovní zásobou by byl ještě na spodní hranici širší normy, ale vzhledem k tý patlavosti a že netvoří věty se přiklání k dysfázce, ale spíš jako ke slabší. Ono je to vidět i na tý grafomotorice a prostorový představivosti, tam je už v širší normě..takže ta dysfázka to tam asi trošku šmrncla ;)

  OdpovědětVymazat
 3. No když vidím jak je Péťa pracovitej a houževnatej, tak si myslím, že ve škole nepůjde poznat, že nějaký problém byl.
  No jsem zvědavá jak dopadneme my...Kryštof má momentálně 70 slov, když má náladu přinese, odnese, ale všimla jsem si, že mu dělá problém odlišit dvě slova s jiným začátečním písmenem, o víkendu to byla tráva a kráva , já mu říkám hele tráva a on hledal krávu a ukazoval na protější kopec;-)

  OdpovědětVymazat
 4. Dadli: tohle má přesně Tygr s krabička a kravička :D už jsem si toho všimla několikrát :D

  OdpovědětVymazat
 5. Takže i uprostřed slova může mást... :-) krabičku jsem zatím nezkoušela... u nás je to kráva-váva bů,mást bych musela krábou:-)))

  OdpovědětVymazat