pátek 24. září 2010

2. zpráva z vyšetření od Dr. Krejčířové

Jelikož se nám za necelý měsíc blíží 3. psychologické vyšetření v Krči, dávám sem zatím poslední zprávu, aby se to pak mohlo porovnat.

Chlapec- 2,7let

Při vyšetření mírně nejistý v novém prostředí, dosti rychle se však uvolnil a dobře spolupracoval u neverbálních úkolů, při manipulační hře pozitivně laděný a dostatečně spontánní. Mírná inhibice však přetrvávala po většinu doby vyšetření, u úkolů komunikačních ( v přímém sociálním kontaktu), na přímé pokyny občas nereaktivní, event. Reaguje stažením se z kontaktu. Při volné hře se trvale dožaduje podpory matky, převažují aktivity explorační, s výraznou potřebou sdílení pozornosti. Psychomotorický vývoj i nadále nerovnoměrný, s převahou sensomotorických dovedností, které se pohybují v pásmu širší normy, těžká retardace vývoje řeči.

Adaptivní chování – úroveň  30m (konstruktivní hra – vertikální i horizontální řazení, spontánně čárá tužkou, náznakově napodobí směr tahu, dobře percepčně rozlišuje základní tvary a barvy.

Hrubá i jemná motorika bez kvalitativních nápadností, jen lehká neobratnosti jemné motoriky, lateralita nevyhraněná.

Řeč – aktivní komunikace primárně neverbální, dobře používá základní gesta a dokáže neverbálně vyjádřit své přání. Porozumění během vyšetření obtížněji hodnotitelné pro inhibici, k některým slovním pokynům nereaktivní ( náznakově ukázal části těla, ukazuje obrázky. V domácím prostředí již nyní většinou verbálně reaktivní ( odhadovaný rozsah slovního porozumění se pohybuje do úrovně kol 21- max. 24m)

Sociální chování – . 30m, pěkný zájem o interakci a sdílení pozornosti, s přiměřenou snahou o sociální imitaci.

Od minulého vyšetření vývoj pěkně postupuje( celkově naznačen až určitý akcelerační trend), těžká retardace v oblasti řeči však přetrvává. Dosud v celodenní péči rodiny, komplexní stimulace kvalitně zajištěna.

Závěr: Jde o chlapce s výrazně nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, senzomotorické dovednosti v rámci širší normy, těžký deficit rozvoje řeči (závažněji i v oblasti receptivní).

V chování projevy zvýšené hladiny sociální úzkosti a nejistoty, i vlivem komunikační poruchy i s ohledem na věk zesílená závislost na matce, pomalejší adaptace na nové situace, jinak bez závažnějších behaviorálních problémů. Dítě vyžaduje i nadále mimořádně intenzivní péči a cílenou řečovou i celkovou stimulaci, zařazení do MS po 3. roce věku lze doporučit zatím pouze v doprovodu matky na zkrácený pobyt( několikrát týdně dopoledne, optimálně v rámci MS logopedické)

1 komentář:

  1. Super,to vypadá celkem dobře a určitě ted bude zpráva ještě lepší,jste šikulky...:-)

    OdpovědětVymazat