pátek 18. března 2011

Napodobování


Proč je napodobování důležité pro rozvoj komunikačních dovedností?Napodobování je důležitá dovednost, protože zahrnuje interakci a spolupráci mezi dvěma lidmi, což je pro komunikaci nezbytné. Děti si osvojují jazky prostřeednictvím napodobování toho, co vidí a slyší. Časná komunikace mezi rodičem a dítětem začíná tím, že rodič napodobuje zvuky či výrazy tváře dítěte a dodává jim význam. Hry, které dítě povzbuzují k napodobování, jsou určeny ke zlepšení schopnosti pozorovat a imitovat, jež jsou pro osvojení mluvené či znakové řeči důležité.

Jak lze napodobování zlepšit?

Přidejte se k dítěti, když si hraje, a vyzvěte ho, aby napodobovalo, co děláte. Sami napodobujte zvuky, gesta a mimiku dítěte a rozvíjejte je tak, aby nabyly význam. V některých chvílích je dítě příliš ponořeno do hry, než aby napodobovalo, co děláte vy, ale v rozvíjení vlastních nápadů mu pomůžete, když si budete hrát spolu s ním. Poskytněte dítěti příležitost k napodobování běžných každodenních činností, například mu dejte hadr, aby utřelo stůl.

Napodobování u malých dětí

- stavebnice

Začněte s napodobováním toho, co dělá dítě. Například když udeří dvěma kostkami o sebe, udělejte toté. Pokud s tím má potíže, vezmět ho za ruce a pomozte mu kostkami udeřit. Pak hru rozvjejte a dívejte se, zda vás dítě napodobuje, například zvedněte kostky vysoko nad hlavu a udeřte s nimi o sebe.

- hry "jako"

Nejdřív napodobujte hru dítěte. Když si nasadí klobouk, nasaďte si také nějaký. Později se dívejte, zda dítě napodobuje vaši činnost, například když "jako" pijete z hrníčku nebo když si nasazujte sluneční brýle.

- napodobování výrazu tváře a zvuků

Dělejte legrační grimasy do zrcadla a vyzvěte dítě, ať dělá totéž. Napodobujte všechny grimasy, které dělá. Vydávejte legrační zvuky. Nejjednodušší je začít se samohláskami a se žvatláním, jako třeba aaa/ou, ma- ma- ma/ba- ba ba. napodobování zvuků by nemělo být příliš odtažité. Snažte se najít zvuky a výrazy tváře, které jsou pro dítě zábavné. Reagujte na všechy zvuky, které dítě vydává, a napodobujte je.

- panenky a plyšová zvířátka

Existuje mnoho způsobu, jak rozvíjte napodobování s použitím panenek a plyšových zvířátek. Můžete mít každý svou panenku či plyšové zvířátko, nebo si hrát s jednou dohromady. "Jako" je krmte a dejte jim pít. Neche je skákat, běhat či dělat salta, přemety a kotrmelce. Oblékněte jek, svlékněte je a uložte je do postele. Umyjte je a vyčistěte jim zuby. Vykoupejte je. Polibte je a obejmětě. Posaďte je do autíčka. Schovejte je.

- malý gumový kroužek nebo umělohmotné kroužky na tyči

Kutálejte kroužkem. Roztočte ho. Balancujte s ním na hlavě. Navlékněte si ho na zápěstí, paži, kotník či nohu. Dělejte, že je to volant a řídíte auto.

- korálky, klíčky a stavebnice

Napodobujte vzory ( červená - bílá - červená - bílá. Napodobujte věže či mosty. Přiřazujte k sobě barvy a tvary. Napodobujte vzory a tvary na desece, do které se kolíčky zapichují. Napodobujte jednoduché modely ze stavebnice Lego a Duplo.

- "Kuba řekl"

Vyzvěte dítě k napodobování činností, napříkad:

Kuba řekl: "Zatleskejte rukama"
Kuba řekl: " Zamávejte rukama."
Kuba řekl: "Zavrťte hlavou."
Kuba řekl: "Dotkněte se nosu."
Kuba řekl: "Vyplázněte jazyk"
Když vyslovujete název činností, tak ji provádějte, aby vás dítě mohlo napodobovat.

- napodobování vedoucíhoTuto hru je jednodušší hrát s více dětmi ve většm prostoru. Všichni napodobují, co dělá vedoucí, například:
pochodují,
poskakují na jedné noze,
skáčou,
chodí s rukama na hlavě.
Děti mohou pochodovat dokola s hudebními nástroji.

- písničky a říkadla

Zpívejte písničky nebo recitujte říkadla, která vyzývají k napodobávní:
"Kolo, kolo mlýnský"?
"Paci, paci, pacičky",
"Vařila myšička kašičku",
"Šnečku, šnečku, vystrč růžky."

Zdroj: Charlotte Lunch a Julia Kidd – Cvičení pro rozvoj řeči

Žádné komentáře:

Okomentovat