čtvrtek 24. března 2011

Jak krtek Barbora uviděl svět

Včera mi přišla tahle knížka, objednávala jsem u Žlababy v obchodu http://obchod.postizenedeti.cz/ Je to rozvoj zrakového vnímání pro děti od 3-5let, od Jiřiny Bednářové.
Dneska jsme udělali pár stránek:
Figura a pozadí, zrakové rozlišování. Dítě necháme ve velkém obrázku vyhledávat předměty nakreslené na spodních obrázcích.
Zrakové rozlišování, odlišení obrazce lišícího se tvarem. Dítě necháme prohlédnout si celou řadu obrázků a posléze je vyzveme, aby našlo obrázek, který je v řadě jiný. Jiný tvar můžeme nechat dítě přeškrtnout, podtrhnout, zakroužkovat nebo pouze ukázat - záleží na grafomotorických dovednostech dítěte.
Znalost barev. Dítě necháme ukázat červenou květinou, posléze ukazovat všechny červené květiny a pokračovat dalšími barvami. Pokud dítě dobře barvu ukáže, můžeme je nechat barvy pojmenovávat: "Jakou  barvu má tato květina?"
Znalost barev. Dítě necháme ukázat červený předmět: "Ukaž, co je červené?" Posléze necháme ukazovat všechny červené předměty a pokračovat dalšími barvami. Pokud dítě dobře barvu ukáže, můžeme je nechat barvy pojmenovávat:"Jakou barvu má...?"
Zrakové rozlišování, odlišení obrazce lišicího se tvarem. Dítě necháme prohlédnout si celou řadu obrázků a posléze je vyzveme, aby našlo obrázek, který je v řadě jiný. Jiný tvar můžeme nechat dítě přeškrtnout, podtrhnout, zakroužkovat či pouze ukázat - záleží na grafomotorických dovednostech dítěte.

1 komentář: