středa 27. října 2010

3. zpráva z vyšetření u Dr. Krejčířové

Chlapec 3,0 let

Při vyšetření mírně nejistý v novém prostředí, vyžaduje větší míru sociální podpory a individuální pozornosti ; pěkně se  ale zapojuje do spolupráce, se zájmem o nové podněty a o sdílení pozornosti. Při volné hře navazuje spontánně sociální interakci, převažují činnosti explorační a konstruktivní. Bez kvalitativních abnormit v chování.

Adaptivní chování - úroveň 30-36 měs. vývojového věku (konstruktivní hra - vertikální i horizontální řazení, dobře rozlišuje a přiřadí barvy a základní tvary ; čárání - nápodoba směru a povahy tahu)

Hrubá a jemná motorika bez nápadností, pohyby plynulé, v oblasti jemné motoriky trvá mírná neobratnost - při obtíženějších manipulačních úkolech je pak snáze frustrován ev. neúspěchem.

Řeč - aktivně na úrovni do 15 m. vývojového věku ( do 10 náznakových slůvek či zvuků s významem ; spontánně má ale velkou potřebu komunikace, zvuky se snaží kombinovat se základními významovými gesty
- porozumění aktuální okolo 30-36 měs. vývojově, verbálně reaktivní, začíná zvládat i základní pojmy vztahové či jednodušší abstrakci ( názvy barev apod.)

Sociální chování také v rámci normy - sebeobslužné dovednosti přiměřené věku ; v sociálním kontaktu s cizími lidmi je spíše nejistý, ale velmi vstřícný a přiměřeně iniciativní ; povahově má celkově vyšší pohotovost k úzkostným reakcím, jinak bez abnormních projevů. Dosud v celodenní péči rodiny.

Od minulého vyšetření vývoj plynule pokračuje ; zejména v oblasti receptivní řeči zřetelně akcelerován.

Závěr: Opožděný vývoj řeči ( v. s. charakteru expesivní vývojové dysfázie), psychomotorický vývoj nerovnoměrný - v oblasti neverbálních i sociálních dovedností i v oblasti porozumění řeči dosahuje pásma normy ; od minulého vyšetření až akcelerován. Bez významných behaviorálních problémů.

Dosud v celodenní péči rodiny - v současnosti doporučuji zahájit pozvolnou adaptaci na docházku do MŠ - zatím alespoň na zkrácený pboyt ( ev. zprvu v doprovodu matky). K prioritám péče i nadále patří především práce logopedická.

1 komentář:

  1. tess...myslím, že to je super, hlavně jak rychle se dostal dopředu, myslím že i díky Tobě a Tvojí péči bude před nástupem do školy úplně v pohodě!!! Jen tak dál!!! Mám z Vás radost. Míša

    OdpovědětVymazat