čtvrtek 21. června 2012

Zpráva ze 6. vyšetření u Dr. Krejčířové

Chlapec 4,7let. 

Při vyšetření dobře navázal sociální kontakt, většinu doby ochotný ke spolupráci, snaží se vyhovět. V průběhu vlastního vyšetření (ve výkonové situaci) je stále spíše nejistý, často vyžaduje alespoň lehkou sociální oporu nebo potvrzení správnosti svých reakcí. Mimo výkonovou situaci byl ale dnes již poměrně spontánní, pozitivně naladěný, velmi komunikativní ; při volné hře jen krátce vydrží u činnosti samostatně, brzy se aktivně snaží o zapojení druhých do interakce. 

Psychomotorický vývoj již rovnoměrný s převahou verbální složky ; celkově v normě pro věk - výkony neverbální (vizuoprostorové a neverbální pojmové porozumění) se pohybují na úrovni kolem 4-4,6 let vývojového věku. Jemná motorika ruky bez kvalitativních abnormit, grafické projevy také na úrovni 4 let vývojového věku. V řeči v anamnéze závažně opožděný vývoj zejména ve složce expresivní, slovní zásoba rychle narůstá a začíná se blížit úrovni 4 let vývojově ; řeč chlapec velmi snadno užívá komunikačně; tvoří či opakuje i delší věty ; trvají však vážné obtíže artikulační (často vyslovuje pouze samohlásky) a mírnější obtíže dysnomické (výbavnost slov z vnitřního slovníku, oslabení mechanické - deklarativní paměti) 

Od minulého vyšetření vývoj velmi dobře postupuje ; současně je chlapec i poněkud uvolněnější, spontánnější. Navštěvuje MŠ (třída logopedická), dobře adaptován, bez behaviorálních obtíží. 

Závěr: Vývojová dysfázie expresivního typu u chlapce s celkově dobrou kognitivní kapacitou (aktuální výkonnost odpovídá pásmu normy). V chování mírně inhibovaný - nejistý, ale ochotně spolupracující, bez kvalitativních abnormit. 

Navštěvuje MS - třída logopedická, dobře adaptován. Prioritou individuálního stimulačně edukačního programu je i nadále systematická péče logopedická a další podpora jeho samostatnosti a vlastní iniciativy.

Žádné komentáře:

Okomentovat