sobota 10. března 2012

Sluchové vnímání a paměť - vývojové tabulky

Naslouchání
3roky
- lokalizuje zvuk (ukáže směr)
3 - 4 roky
- pozná předměty podle zvuku
4 roky
- poznává písně podle melodie
- naslouchá krátkému příběhu, pohádce

Sluchové rozlišování (sluchová diferenciace)
4 roky
- rozliší slova s vizuálním podnětem (změna hlásky), hodinky - holínky, tráva - kráva, bota - nota
- rozliší slova s vizálním podnětem (změna samohlásky), kapr - kopr, perník - parník
4,5 - 5 let
- rozliší slova bez vizuálního podnětu (změna samohlásky), plot - plat, sud - sad, slavit - slevit, kus - kos
- rozliší slova s vizuálním podnětem (znělé a neznělé hlásky, sykavky), kos - koš, pije - bije, kosa - koza, pupen - buben
5 let
- rozliší slova bezi vizuálního podnětu (změna hlásky), most - kost, hrady - brady, udice - ulice, konec - kopec
- roziší slova bez vizuálního podnětu (znělé a neznělé hlásky, sykavky), tělo - dělo, zem - sem, ples - pleš, noc - nos, vozy - vosy
- rozliší slova s vizuálním podnětem (změna délky), lyže - líže, páni - paní
5 - 5,5  roku
- rozliší slova bez vizuálního podnětu (změna délky), dráha - drahá, kára - kárá, žila - žíla, lak - lák, pára - párá, vila - víla
- rozliší slova s vizuálním podnětem (změna měkčení) nemá - němá, hrozny - hrozní
5,5 - 6 let
- rozliší slova bez vizuálního podnětu (změna měkčení), čistí - čistý, dýky - díky, lety - letí, hrady - hradí, tyká - tiká
6 - 6,5 roku
- rozliší bezvýznamové slabiky, tam - dam, dlo - plo, čil - žil, fal - val, hal - chal, dyn - din, zni - zny, kni - kny, díl - dýl, del - děl, těk - tek

Sluchová paměť
3roky
- zopakuje větu ze tří slov
4 roky
- zopakuje tři nesouvisející slova
- zopakuje větu ze 4 slov
5 let
- zopakuje čtyři nesouvisející slova
- zopakuje větu z pěti slov
6 let
- zopakuje větu z více slov
- zopakuje více nesouvisejících slov

Sluchová analýza a syntéza
4 roky
- roztleská slovo na slabiky
- zvládá rozpočítadla
4,5 -5  let
- z trojice slov najde rýmující se dvojici
- určí, zda se dvě slova rýmují
5 let
- vyhledá rýmující se dvojice
- určí počet slabik
- určí počáteční slabiku slova
5 - 5,5 let
- určí slova začínající danou hláskou
5,5 - 6 let
- určí poslední souhlásku ve slově (les)
6 - 7 let
- slovní kopaná
- určí poslední samohlásku ve slově
- určí, zda slovo obsahuje danou hlásku
- z hlásek složí slvo (uzavřenou slabiku: p- e-s)
- jednoslabičné slovo analyzuje na hlásky (myš)
7 let
- z hlásek složí dvouslabičné slovo (k -o -l -o)
- dvouslabičné slovo analyzuje na hlásky (voda)

Vnímání rytmu
4 roky
- určí, zda dvě krátké rytmické struktury jsou shodné
5 let
- určí, zda dvě delší rytmické struktury jsou shodné
5 - 6 let
- napodobí rytmus (2-4 tony, více)
5,5 - 6 let
- zvládá záznam krátké rytmické struktury
6 let
- zvládá záznam delší rytmické struktury

1 komentář:

  1. Občas mě děsí, že je snad Jenda hluchý, ale asi to patří k autismu a k VD. Řeknu táta jel do kostela..on se ptá, proč jel do postele... nohatá a nahatá nechápe. X krát za den mi nerozumí.

    OdpovědětVymazat