úterý 18. června 2013

Zpráva ze 7. vyšetření u Dr. Krejčířové

Při vyšetření se bez obtíží adaptoval na prostředí, které již zná z předchozích setkání, pěkně navázal sociální kontakt, po celou dobu byl ochotný ke spolupráci, se snahou o výkon. V úkolové situaci je ovšem stále značně nejistý a u nových i subjektivně obtížnějších úkolů často vyžaduje alespoň lehkou sociální oporu nebo potvrzení správnosti svých reakcí, v tenzi při nejistotě reakce častěji s latencemi. Mimo výkonovou situaci spontánnější, zcela bez abnormních projevů v chování.

Psychomotorický vývoj rovnoměrný - v současnosti již s dosti vyváženou složkou verbální i názorovou, reakce však kolísají v důsledku vnitřní tenze. Celkově se výkony pohybují v rámci věkové normy - úroveň. kolem 5 let vývojového věku (s rozptylem od 4,6 - 6let ). Jemná motorika ruka bez kvalitativních abnormit, grafické projevy jsou percepčně přiměřeně zpracovaná, ale se známkami lehčí vizuomotorické dyskoordinace, obsahově chudší. V řeči v anamnéze závažně opožděný vývoj řeči zejména ve složce expresivní, v současnosti již rozsah slovní zásoby odpovídá věkové normě a chlapec spontánně dokáže tvořit věty i dlouhá souvětí, místy však dosud některá slova z vnitřního slovníku si vybavuje obtížněji (projevy lehčího oslabení mechanické - deklarativní paměti) a trvají výrazné obtíže artikulační (mnohočetná dyslalie). Komunikačně chlapec řeč užívá snadno, pokud se uvolní a zbaví vnitřní tenze (v cizím prostředí je ale často nejisty a hlavně v dětské skupině bývá verbálně inhibovaný).

Od minulého vyšetření vývoj velmi dobře postupuje a dochází k dalšímu vyrovnávání dřívějších vývojových nerovnoměrností, současně je chlapec opět i poněkud uvolněnější a spontánnější. Navštěvuje MS logopedická, kde je dobře adaptovan, zcela bez behaviorálních obtíží.

Závěr: residuální obraz expresivní vývojové dysfázie u chlapce s celkově dobro kognitivní kapacitou (aktuální výkonnost odpovídá pásmu normy). V chování mírně inhibovaný - nejistý, ale ochotně spolupracující, bez kvalitativních abnormit, adekvátní schopnosti sociointerakční.

Navštěvuje MS - třída logopedická, dobře adaptován. Prioritou individuálně stimulačně edukačního programu je i nadále systematická práce logopedická a další podpora jeho samostatnosti a posilování jeho vlastní sebedůvěry a sebejistoty.

1 komentář:

  1. Máte můj velký obdiv... jste maminka, jak má být :)
    Vše dobré Vám i Vašemu synáčkovi :))

    OdpovědětVymazat