neděle 19. srpna 2012

Dárky k pátým narozeninám, I. část

Už nastal čas pomalu nakupovat dárky, páté narozeniny se blíží :) Vybrala jsem Lego creator, už pro větší děti. Lego u nás není nějak extra v oblibě, teda ne, že by ho vůbec nebavilo, ale spíš to bere jak doplněk ke hře a moc nestaví. Tak chci zkusit už to klasické Lego, které je nějak zaměřené tématicky a hlavně má i návod ke stavění. Samostatné kostky by zas nevyužil.
Další je naše oblíbená Smartovka. Jak jsme zvyklí obsahuje knížku s 48 zadáními. Hra se skládá z několika čtverců s potiskem, kdy dítě dle zadání musí sestavit správnou cestu.
Pak hra "Umí prase létat?" Je to výuková hra o zvířátkách a jejich vlastnostech. P. zvířátka zrovna nějak extra nezajímají, tudiž o nich ví jen ty základy, tak snad zábavnou formou se naučí trošku víc :)
A klasicky další témata z Logica Piccola, vybrala jsem téma "Paměť a logika. Popis kopíruju z webu (www.mutabene.cz)

Nová řada "Paměť a logika" je zaměřená na procvičování paměti a na způsoby, jakými si děti mohou ulehčit zapamatování – odbornými slovy na memorování a mnemotechnické pomůcky. I přes největší úsilí současných vyučovacích metod založených na pochopení a propojení látky místo dřívějšího učení se nazpaměť a odříkávání, stále existuje spousta učiva, které vyžaduje neoblíbené "biflování", například slovíčka v cizích jazycích, malá násobilka, vyjmenovaná slova, data ve vlastivědě, odborné výrazy v přírodovědných předmětech. Mnemotechnické pomůcky využíváme denně, třeba i nevědomě. Příklad z mateřské školy: Děti si mají zapamatovat důležitá telefonní čísla 150, 155, 158. Aby si čísla nespletly, propojují je se symbolem: 8 znázorňuje pouta = policie, 0 připomíná hadici = hasiči, 5 symbolizuje obvaz = záchranná služba. Příklad ze základní školy: děti se učí správně používat zájmena mě/mně. Pomáhá se jim vysvětlením, že "mně" má tří písmena a používá se v pádech dělitelných třemi. Příklad ze života: když máte možnost sami si zvolit přístupové heslo k počítačové aplikaci, nezvolíte takové heslo nebo číselný kód, který je už v jiné souvislosti ve vaší paměti ukotvený? Ve všech příkladech se využívají mnemotechnické pomůcky, které zjednodušují, zkomprimují, zredukují hromadu informací na uchopitelný rozměr, převádějí něco nelogického nebo abstraktního v konkrétní či logickou souvislost, spojují novou látku s něčím známým, co už je v naši paměti uložené. Fungují jako referenční body v paměti. Pomáhají nám vzpomenout si. Soubory řady Paměť a logika vedou děti k tomu, aby pátraly po pomocnících při zapamatovávání, samy je vymyslely a využily je jak ve škole, tak i v mimoškolním životě. Soubory jsou určeny dětem od pěti let. Úroveň obtížnosti je jednak této cílové skupině přizpůsobená, jednak ji můžete dle vašeho uvážení ještě snížit tím, že necháte děti pracovat ve dvojicích. Soubory jsou mimořádně vhodné pro skupinovou práci, při které si děti procvičují i komunikaci a spolupráci v rámci klíčových kompetencí vyjmenovaných v rámcovém vzdělávacím programu.
Součástí souborů Paměť a logika jsou barevné tvary (titul 1901) a pexeso (titul 1902) k vystříhání. Pomocí těchto hracích karet a rozsáhlého seznamu námětů ke hře uvedeného v metodicko-didaktických poznámkách k souborům lze podporovat, doprovodit a prohloubit práci se soubory. Soubory nabízíme v praktických krabičkách, do nichž se vystříhané hrací kartičky snadno uloží.
A druhé téma jsou Předčtenářské dovednosti:
Tituly nové řady Předčtenářské dovednosti jsou koncipovány jako testovací soubory. Cílem řady je prověřit připravenost dítěte na proces učení se číst a psát. Pomocí těchto souborů tedy lze zjistit úroveň předčtenářských dovedností dítěte. Náročnost úkolů je proto nastavena tak, aby odpovídala úrovni dovedností očekávaných při nástupu do základní školy. Disponování těmito dovednostmi na této úrovni je zároveň jedním ze předpokladů pro bezproblémový průběh učení se číst. Řada ale neslouží jen jako test připravenosti dítěte. Dalším cílem řady je – v případě zjištění, že dovednosti dítěte neodpovídají očekávané úrovni – nabídnout vodítko, jak v rámci učebního systému Logico chybějící nebo nedostačující dovednosti získat či doladit. Tuto řadu tedy také lze využít k diagnostice a jako rozcestník ukazující směr pro případnou nápravu.

Žádné komentáře:

Okomentovat